Kā pareizi: korumpants vai koruptants?
Jautājums
Kā pareizi: korumpants vai koruptants?
Atbilde
Cilvēks, kurš nodarbojas ar korupciju vai tai pakļaujas, ir koruptants.
 
Lietvārds korupcija nozīmē 'dienesta stāvokļa izmantošana savtīgos nolūkos; amatpersonu, politiķu u.tml. uzpirkšana, piekukuļošana'. Tas ir aizguvums no latīņu vārda corruptio ar nozīmi 'bojāšana', 'uzpirkšana'. No vārda korupcija atvasināti tādi vārdi kā koruptīvs (senāk arī korupts) – 'saistīts ar korupciju, tai raksturīgs' (piemēram, Jānis ir pieķerts koruptīvā pārkāpumā), kā arī koruptants – 'cilvēks, kas nodarbojas ar korupciju vai pakļaujas korupcijai' (piemēram, Jānis ir koruptants).

'Savtīgos nolūkos ietekmēt (piem., amatpersonu, politiķi), uzpērkot ar naudu vai citiem materiāliem labumiem', arī 'iesaistīt korupcijā' nozīmē korumpēt (pamatā ir latīņu vārds corrumpere ar nozīmi ‘bojāt; kārdināt’). No darbības vārda atvasināts divdabis korumpēts – 'tāds, kas ir iesaistīts korupcijā' (piemēram, Jānis ir korumpēts mērs), arī korumpētība – 'pērkamība vai uzpirktība; dienesta vai sabiedriskā stāvokļa izmantošana savtīgos nolūkos'. Cilvēks var arī korumpēties – ļaut sevi uzpirkt, piekukuļot.
Bieži dzirdētais vārds korumpants droši vien darināts no darbības vārda korumpēt, tomēr, lai nosauktu ar korupciju saistītas personas, veidojams atvasinājums no lietvārda korupcija, tātad tie ir koruptanti.
Avoti
Lingvistiskās tēmas