Kā latvieši senāk dēvēja janvāri?
Jautājums
Kā latvieši senāk dēvēja janvāri?
Atbilde
Janvāris bija sala vai ziemas mēnesis.

Līdztekus latīniskajiem mēnešu nosaukumiem latviskos nosaukumus pirmo reizi dod Kurzemes superintendents Pauls Eihorns darbā „Historia Lettica” 1649. gadā:
janvāris – ziemas mēnesis*;
februāris – sveču mēnesis;
marts – sērsnu, arī baložu mēnesis;
aprīlis – sulu mēnesis;
maijs – lapu, arī sējas mēnesis;
jūnijs – ziedu mēnesis;
jūlijs – liepu, arī siena mēnesis;
augusts – rudzu, arī suņu mēnesis;
septembris – silu mēnesis*;
oktobris – zemliku mēnesis*;
novembris – sala mēnesis*;
decembris – vilku mēnesis.

*Citos avotos:
janvāris – sala mēnesis;
septembris – viršu mēnesis;
oktobris – veļu mēnesis;
novembris – salnu mēnesis.
Avoti
Lingvistiskās tēmas