Kā lokāms vīrieša uzvārds Blaus?
Jautājums
Kā lokāms vīrieša uzvārds Blaus?
Atbilde
Īpatnēju latviešu uzvārdu grupu veido vācu cilmes uzvārdi, kas vīriešu dzimtes vienskaitļa nominatīvā beidzas ar izskaņu -aus, piemēram, Blaus, Pelkaus. Tiem atbilstošā sieviešu dzimtes uzvārda forma ir ar izskaņu -auaBlaua, Pelkaua.
Uzvārdu locīšanas paradigma ir šāda.
Vienskaitlis
  Vīriešu dzimte Sieviešu dzimte
N
Ģ
D
A
I
L
V
Blaus
Blaua
Blauam
Blauu
ar Blauu
Blauā
Blau!
Blaua
Blauas
Blauai
Blauu
ar Blauu
Blauā
Blaua!
Daudzskaitlis
  Vīriešu dzimte Sieviešu dzimte
N
Ģ
D
A
I
L
V
Blaui
Blauu
Blauiem
Blauus
ar Blauiem
Blauos
Blaui!
Blauas
Blauu
Blauām
Blauas
ar Blauām
Blauās
Blauas!

 
Avoti
  • Par vārdu un uzvārdu lietošanu un rakstību latviešu literārajā valodā. Latvijas Republikas Valsts valodas centrs. Rīga : Latvijas Republikas Valsts valodas centrs, 1998, 23.–24. lpp.