Kas ir testators?
Jautājums
Kas ir testators?
Atbilde
Testators ir cilvēks, kas uzrakstījis, atstājis testamentu.

Pamatā ir latīņu vārds testari ar nozīmi ‘apliecināt’.
Vārda testators vietā mēdz lietot arī vārdkopu mantojuma atstājējs.
Avoti
Lingvistiskās tēmas