Vai līdz Mārtiņiem ir veļu laiks vai Veļu laiks – vai lietojams mazais vai lielais sākumburts?
Jautājums
Vai līdz Mārtiņiem ir veļu laiks vai Veļu laiks – vai lietojams mazais vai lielais sākumburts?
Atbilde
Līdz Mārtiņiem ir veļu laiks – šī klusā laika rakstībā lietojams mazais sākumburts.

Lielo sākumburtu lietojam dažādu svētku un svinamu dienu nosaukumu rakstībā, piemēram, Vasarsvētki, Robežsargu diena u. tml. Laika periodu nosaukumu rakstījumā parasti lietojams mazais sākumburts: gavēnis, veļu laiks, advente utt.
Lingvistiskās tēmas