Vai teikumā Pārbaudi pirms iegādājies! ir vajadzīgs komats?
Jautājums
Vai teikumā Pārbaudi pirms iegādājies! ir vajadzīgs komats?
Atbilde
Komats teikumā ir nepieciešams: Pārbaudi, pirms iegādājies!
 
Teikums Pārbaudi, pirms iegādājies! ir salikts pakārtots teikums, kurā ir virsteikums pārbaudi un palīgteikums pirms iegādājies, ko ievada saiklis pirms. Tātad saikļa priekšā ir liekams komats.
Avoti
  • Nītiņa, D. Salikts teikums. Latviešu valodas gramatika. Atb. red. D. Nītiņa, J. Grigorjevs. Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2015, 860. lpp.
  • Ceplītis, L., Rozenbergs, J., Valdmanis, J. Latviešu valodas sintakse. Rīga : Zvaigzne, 1989, 126. lpp.
  • Blinkena, A. Latviešu interpunkcija. Rīga : Zvaigzne ABC, 2009, 176. lpp.
  • Zilgalve, E. Valodas konsultācijas. Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. Populārzinātnisku rakstu krājums. Nr. 15. Atb. red. I. Lokmane. Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2020, 174. lpp.