Šajā darbā ir novērojama mākslinieka personalitāte vai personība?
Jautājums
Šajā darbā ir novērojama mākslinieka personalitāte vai personība?
Atbilde
Šajā darbā ir novērojama mākslinieka personība.
 
Vārda personalitāte lietojums ar nozīmi ‘personība’, visticamāk, skaidrojams ar angļu valodas ietekmi (angļu val. personality – ‘personība’). Tiesa gan, aizguvums sākotnēji, domājams, ienācis no vācu valodas vārda Personalität, un vēl 20. gs. 30. gados arī ir sastopams ar šādu nozīmi. Nu tas latviešu valodā atgriezies, taču mūsdienās nebūtu vēlams ar vārdu personalitāte aizstāt vārdu personība, kas savukārt latviešu valodā sastopams jau vismaz kopš 19. gadsimta 70. gadiem.
Lingvistiskās tēmas