Jautājumi
Kurš mūs aicinājis: Turiet savu tēvu valodu godā un cieņā, un jums labi klāsies virs zemes. Jo, kas sevi pašu negodā, to arī citi negodās?
Kā pareizi: links uz video vai saite uz video?
Kā lokāms vīrieša uzvārds Blaus?
Kā pareizi: Mīļā māmiņ! vai Mīļo māmiņ!?
Kā pareizi: Molotova-Ribentropa pakts vai Molotova–Ribentropa pakts?