Jautājumi
Gunārs ir atbraucis divas dienas atpakaļ vai pirms divām dienām?
Vai līdz Mārtiņiem ir veļu laiks vai Veļu laiks – vai lietojams mazais vai lielais sākumburts?
Ko nozīmē vārds omikrons?
Vai mastā plīv sarkan balt sarkanais, sarkan-balt-sarkanais vai sarkanbaltsarkanais karogs?
Vai koši dzeltenām un sarkanām lapām rotājas kļava vai kļavs?