Jautājumi
Kā pareizi: patreiz vai pašreiz rīkojam valsts svētku svinības?
Mākslinieks allaž meklē veidu kā izpausties – vai teikumā liekams komats pirms ?
Kā lietojami lielie sākumburti nosaukumā Jelgavas kultūras nams?
Vai teikumā Pārbaudi pirms iegādājies! ir vajadzīgs komats?
Šajā darbā ir novērojama mākslinieka personalitāte vai personība?