Jautājumi
Vai ir iespējams gadījums, ka teikumā ir jālieto divas iekavas blakus?
Vai vārds pašvaldības rakstāms ar lielo vai mazo sākumburtu nosaukumā Saldus novada pašvaldības/Pašvaldības policija?
Vai vārds maestro rakstāms ar lielo sākumburtu, piemēram: Ielūdzam uz maestro/Maestro Raimonda Paula jubilejas koncertu?
Vai vārds čau nebūtu rakstāms ar līdzskani včav – līdzīgi kā vārdi nav, sev, tev?
Vai galu galā ir iespraudums un atdalāms ar komatiem?