Jautājumi
Reģistrējušies divdesmittūkstoš dalībnieki/dalībnieku vai divdesmit tūkstoši dalībnieku?
Vai noslēgts cilvēks ir intraverts vai introverts?
Kā nosaukt visas meitenes un zēnus klasē: skolēni vai skolnieki?
Kā pareizi: ak, tu, tētīt, kā līst! vai ak tu tētīt, kā līst!
Kā pareizi: lūdzu, aizvērt durvis vai lūdzu aizvērt durvis?