Jautājumi
Vai latviešu valodā vēlams teikt: lasītākais žurnāls, pirktākā grāmata?
Kā pareizi: patreiz vai pašreiz rīkojam valsts svētku svinības?
Mākslinieks allaž meklē veidu kā izpausties – vai teikumā liekams komats pirms ?
Jānovērtē skolēnu, kuri mācās pamatskolā, valodas prasme – vai teikums izveidots veiksmīgi?
Vai teikumā Pārbaudi pirms iegādājies! ir vajadzīgs komats?