Jautājumi
Parakstot vēstuli, amata nosaukums ir jāraksta ar lielo vai mazo sākumburtu?
Kā lietot sākumburtus vārdā tiesībsargs un vārdkopā Tiesībsarga birojs?
Avoti
Neviens ieraksts netika atrasts