Kas ir pianisms, un vai tādu vārdu var lietot latviešu valodā?
Question
Kas ir pianisms, un vai tādu vārdu var lietot latviešu valodā?
Answer
Pianisms – ‘klavierspēles māksla’. Piemēram, pianisma veidi. Klasiskā pianisma skola. Pianisma zvaigžņu festivāls.

Arī no vārddarināšanas viedokļa pret vārdu pianisms nav iebildiumu, un vārds ar šādu nozīmi latviešu valodā ir iederīgs.