Kas ir universālis?
Question
Kas ir universālis?
Answer
Universālis – ‘vieglais automobilis ar slēgtu divtelpu virsbūvi, kam salons jumta līmenī pagarināts uz aizmuguri, salonu apvienojot ar bagāžnieku. Aizmugurē ir (piektās vai trešās) durvis’.

Kā norāda LZA Terminoloģijas komisijas Spēkratu terminoloģijas apakškomisijas priekšsēdētājs Dr. habil. sc. ing. Juris Gunārs Pommers, universālis ir LZA Terminoloģijas komisijas pieņemts termins.
Sources