Vai cilvēks, kas godprātīgi bankā pilda kredītsaistības, respektīvi, maksā aizņēmumu un procentus, ir parādnieks?
Question
Vai cilvēks, kas godprātīgi bankā pilda kredītsaistības, respektīvi, maksā aizņēmumu un procentus, ir parādnieks?
Answer

Arī šāds cilvēks ir parādnieks.

Parādnieks – ‘cilvēks, arī iestāde, organizācija u. tml., kas ir (ko) aizņēmusies, ir (kādam, kam) parādā’. Pamatojoties uz vārdnīcas skaidrojumu, par spīti godprātīgai attieksmei pret sava parāda kārtošanu, kamēr tas nav nokārtots, fiziska vai juridiska persona uzskatāma par parādnieku.

Sources
  • Latviešu valodas vārdnīca. Red. D. Guļevska, I. Rozenštrauha, D. Šnē. Rīga : Avots, 2006, 775. lpp.
Linguistic sectors