Kā latviešu valodā tulkot flash mob?
Question
Kā latviešu valodā tulkot flash mob?
Answer

Angļu flash mob latviešu valodā tulkojams kā zibakcija (pēc analoģijas ar jau ierasto zibatmiņu anglisma flešs vietā).

Zibakcija – ‘sabiedrisko attiecību pasākums, kad cilvēku grupa pēkšņi sanāk kopā publiskā vietā, īsu laika sprīdi veic kādu darbību un pēc tam ātri izklīst’. Piemēram, rīkot zibakciju. Piedalīties zibakcijā. Pie vēstniecības notika zibakcijasanākušie turēja lāpas un dziedāja Latvijas himnu.