Laulība vai laulības?
Question
Laulība vai laulības?
Answer

Pareizas ir abas vārda formas, tikai tām ir nelielas nozīmes nianses.

Laulība (vienskaitlī) –  ‘reliģiskā ceremonijā vai valsts iestādē noslēgta vīrieša un sievietes savienība, kas veido ģimeni un rada viņiem attiecīgas tiesības un pienākumus’. Piemēram, stāties laulībā. Laulības sakraments. Laulības gredzens. Laulības dzīve. Noslēgt laulības līgumu.  Laulības (daudzskaitlī) – ‘ceremonija, kurā noslēdz laulību’. Piemēram, svinīga laulību reģistrācija. Laulības baznīcā.