Kaskādavārija, kaskādveida vai kaskādveidīga avārija?
Question
Kaskādavārija, kaskādveida vai kaskādveidīga avārija?
Answer
Pareizā atbilde: kaskādveida avārija (vārds apzīmētāja funkcijā) un avārija ir kaskādveidīga (vārds izteicēja funkcijā).

Saliktenis kaskādavārija, arī kaskādes avārija nozīmē, ka tā ir pašas kaskādes avārija, kas nav loģiski, taču kaskādveida avārija nozīmē, ka avārijai ir kaskādes forma, tāpēc šādas formas avārijas apzīmēšanai ieteicams lietot terminu kaskādveida avārija.
Kā norādīts latviešu valodas gramatikās, apzīmētāja funkcijā ir jālieto vārds ar fināli -veida, piemēram, kaskādveida, gredzenveida, pakavveida, bet izteicēja funkcijā – atvasinājums ar fināli -veidīgs: kaskādveidīgs, gredzenveidīgs. Piemērs: ir notikusi kaskādveida avārija, bet avārija bija kaskādveidīga.