Kas ir monitorings?
Question
Kas ir monitorings?
Answer
Monitorings (no angļu monitoring ‘uzmanīšana, novērošana’) –  ‘apkārtējās dabasvides stāvokļa novērošanas, kontroles, analīzes un prognozēšanas sistēma; izšķir bioloģisko, ekoloģisko, biosfēras, klimata monitoringu; arī novērošanas, analīzes un prognozēšanas sistēma vispār’.
Sources
  • Ilustrētā svešvārdu vārdnīca. Sast. I. Andersone u. c. Rīga : Avots, 2005, 483. lpp.