Vai krīzes situācijā tiek sniegta humānā palīdzība vai humanitārā palīdzība?
Question
Vai krīzes situācijā tiek sniegta humānā palīdzība vai humanitārā palīdzība?
Answer
Krīzes situācijā tiek sniegta humānā palīdzība.

Vārds humāns nozīmē ‘tāds, kura attieksmē pret citiem cilvēkiem izpaužas cieņa, atsaucība, iejūtība, sirsnība’, piemēram:
humāns cilvēks,
humāni mērķi.

Finansējums, preces, pakalpojumi vai tehniska palīdzība, kuru sniedz, lai atvieglotu cilvēku ciešanas krīzes situācijās, kas radušās pēc dabas katastrofām vai cilvēku radītiem konfliktiem, ir humānā palīdzība.
Vārds humanitārs pamata nozīmē ir ‘saistīts ar zinātnēm, kas pētī kultūru, valodu, vēsturi, šīm zinātnēm raksturīgs’, un tas nereti (iespējams, angļu valodas ietekmē) tiek lietots vārda humāns vietā. Plašāk par šo vārdu lietojumu sk.: https://www.valodaskonsultacijas.lv/lv/questions/718.