Sūtu vēstuli kolēģiem, kurus sauc Renārs Akmens un Andris Rudens. Ko rakstīt uz aploksnes?
Question
Sūtu vēstuli kolēģiem, kurus sauc Renārs Akmens un Andris Rudens. Ko rakstīt uz aploksnes?
Answer
Vēstuli sūtām Renāram Akmenim un Andrim Rudenim.
 
Priekšvārds Renārs lokāms pēc 1. deklinācijas parauga (lietvārds, kam vienskaitļa nominatīvā ir galotne -s, piemēram, gandrs, peņuārs), un priekšvārds Andris lokāms pēc 2. deklinācijas parauga (lietvārds, kam vienskaitļa nominatīvā ir galotne -is, piemēram, biķeris, cekuldūkuris, džemperis).
 
Īpašvārdi, proti, uzvārdi Akmens, Rudens, lokāmi tāpat kā sugas vārdi akmens, rudens.
Tie ir vieni no 2. deklinācijas lietvārdiem, kam nominatīvā un ģenitīvā ir galotne -s (akmens, asmens, mēness, rudens, ūdens, zibens), taču pārējās locījumu formas ir tādas pašas kā citiem 2. deklinācijas lietvārdiem ar galotni -is nominatīvā. Tātad personvārdi Renārs Akmens un Andris Rudens lokāmi šādi.
 
Nominatīvs. Kas? Renārs Akmens Andris Rudens
Ģenitīvs. Kā? Renāra Akmens Andra Rudens
Datīvs. Kam? Renāram Akmenim Andrim Rudenim
Akuzatīvs. Ko? Renāru Akmeni Andri Rudeni
Instrumentālis. Ar ko? ar Renāru Akmeni ar Andri Rudeni
Lokatīvs. Kur? Renārā Akmenī Andrī Rudenī
Vokatīvs. – Renār Akmens! Andri Rudens!

 
Sources
  • Smiltniece, G. Lietvārds (substantīvs). Latviešu valodas gramatika. Atb. red. D. Nītiņa, J. Grigorjevs. Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2015, 329., 358.–360. lpp.