Questions
Ar ko atšķiras procents no procentpunkta?
Ar kādu nozīmi lieto vārdu atgriezt – tikai ar nozīmi ‘atdalīt’ vai arī ar nozīmi ‘atdot’?
Kas ir moda?
Kas ir vīza?
Ar kādu locījumu pareizi lietot darbības vārdu vajadzētar ģenitīvu vai akuzatīvu: vajag siera vai vajag sieru?