Questions
Kā pareizi pabeigt vēstuli: ar cieņu vai cieņā?
Vai vēstules nobeigumā pēc ar cieņu vai cieņā liek komatu?
Vai diemžēl ir iespraudums, un to liek komatos? Šodien, diemžēl, ir pagalam nejauks laiks! – vai rakstīsim šādi?
Vai pirms jāliek komats izteikumā Ko klusē kā mēli norijis?
Viņš zina vai zin?