Questions
Vai pirms jāliek komats izteikumā Ko klusē kā mēli norijis?
Viņš zina vai zin?
Pašreiz vai patreiz?
vai nekā?
Kādos gadījumos vārdu lūdzu atdala ar komatu?