Questions
Vai pirms jāliek komats izteikumā Ko klusē kā mēli norijis?
Viņš zina vai zin?
Pašreiz vai patreiz?
vai nekā?
Gatim Liepam vai Gatim Liepai?