Questions
Sēdē pacēla jautājumu par palīdzības sniegšanu – vai teikumā iederīgs vārdu savienojums pacelt jautājumu?
Svinības notiks trešdien 4. maijā pulksten 12.00. Kā teikumā liekamas pieturzīmes?
Vai uzņēmumā ir pozīcijas vai amati?
Vai tuvojas vispasaules mīlētāju svētki vai pasaules mīlētāju svētki?
Vai krīzes situācijā tiek sniegta humānā palīdzība vai humanitārā palīdzība?