Kas ir ķempe?
Jautājums
Kas ir ķempe?
Atbilde
Ķempe ir vārda piepe sinonīms.
Avoti
  • Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. E. Grīnberga, O. Kalnciems, G. Lukstiņš u. c. Rīga : Avots, 2002, 301. lpp.
Lingvistiskās tēmas