Kas ir ķezberes?
Jautājums
Kas ir ķezberes?
Atbilde
Ķezberes ir vārda ķirši sinonīms.
Avoti
  • Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. E. Grīnberga, O. Kalnciems, G. Lukstiņš u. c. Rīga : Avots, 2002, 197. lpp.
Lingvistiskās tēmas