Kā latviešu valodā tulkot geocaching?
Jautājums
Kā latviešu valodā tulkot geocaching?
Atbilde
Vārds latviešu valodā tulkojams slēpņošana.

Slēpņošana (dažkārt tiek lietots arī anglisms džeokečings) pamatojas uz orientēšanos ar GPS jeb globālo pozicionēšanās iekārtu un vēlmi atrast slēpni jeb „dārgumus”, kas nav materiāli vērtīgi. Parasti šie dārgumi ir viesu grāmata, kurā atradējs piereģistrējas, un kādas simboliskas lietas, piemēram, uzlīmes, priekšmeti vai mantiņas. Šīs modernās aizraušanās piekritējus vieno meklēšanas azarts.
Lingvistiskās tēmas