Kāda ir sieviešu dzimtes forma vārdam katolis un luterānis?
Jautājums
Kāda ir sieviešu dzimtes forma vārdam katolis un luterānis?
Atbilde
Vārdam katolis atbilstošā sieviešu dzimtes forma ir katoliete, savukārt luteriskās baznīcas locekles un luterisma piekritējas sauc par luterānēm.  
Avoti
  • Latviešu valodas vārdnīca. Red. D. Guļevska, I. Rozenštrauha, D. Šnē. Rīga : Avots, 2006, 496., 609. lpp.