Šķērna vai šķērma dūša?
Jautājums
Šķērna vai šķērma dūša?
Atbilde

Pareizi ir šķērma dūša.

Šķērms – 1. ‘tāds, kas izraisa nepatīkamu nenoteiktas garšas sajūtu. Tāds, kas rūgstot, skābstot ir sabojājies’; 2. sar. ‘nepatīkams, nelabs (par psihisku vai fizioloģisku stāvokli)’; 3. sar. ‘nelaipns, skarbs, īgns’.