Kā pareizi latviešu valodā rakstīt Francijas prezidenta uzvārdu Hollande?
Jautājums
Kā pareizi latviešu valodā rakstīt Francijas prezidenta uzvārdu Hollande?
Atbilde

Francijas (nu jau bijušā) prezidenta uzvārds latviešu valodā rakstāms Olands.

Saskaņā ar franču īpašvārdu atveides noteikumiem līdzskanis h un beigu patskanis e netiek atdarināts, tāpēc prezidenta uzvārds latviešu valodā ir atveidojams Olands. Lai gan www.letonika.lv norādīta uzvārda atveide Ollands, latviešu valodā Francijas prezidenta uzvārds nostiprinājās ar rakstību Olands, kas precīzāk atbilst franču īpašvārdu izrunai. Šādu prezidenta uzvārda rakstību (un attiecīgi izrunu) apstiprināja arī franču valodas speciālisti Latvijas Universitātē, Latvijas Kultūras akadēmijā un Francijas Kultūras centrā.

Latviešu valodā īpašvārdus atveido pēc izrunas, iekļaujot tos latviešu valodas gramatiskajā sistēmā. Juridiski šo normu nosaka Valsts valodas likuma 19. panta 3. daļa un Ministru kabineta noteikumi Nr. 114 „Noteikumi par personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā arī to identifikāciju”.

Lingvistiskās tēmas