Kā pareizi latviešu valodā rakstīt Lietuvas prezidentes vārdu un uzvārdu Dalia Grybauskaite?
Jautājums
Kā pareizi latviešu valodā rakstīt Lietuvas prezidentes vārdu un uzvārdu Dalia Grybauskaite?
Atbilde

Lietuvas prezidentes vārds un uzvārds latviešu valodā rakstāms Daļa Grībauskaite.

Saskaņā ar lietuviešu īpašvārdu atveides noteikumiem patskani i aiz līdzskaņa l patskaņa priekšā atveido kā attiecīgo mīksto līdzskani ļ, savukārt lietuviešu valodas patskanis y latviešu valodā atveidojams kā garais patskanis ī. Tātad Lietuvas prezidentes vārds un uzvārds latviešu valodā atveidojams Daļa Grībauskaite.

Latviešu valodā īpašvārdus atveido pēc izrunas, iekļaujot tos latviešu valodas gramatiskajā sistēmā. Juridiski šo normu nosaka Valsts valodas likuma 19. panta 3. daļa un Ministru kabineta noteikumi Nr. 114 „Noteikumi par personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā arī to identifikāciju”.

Lingvistiskās tēmas