Atēnu filozofs ir Sokrats vai Sokrāts?
Jautājums
Atēnu filozofs ir Sokrats vai Sokrāts?
Atbilde
Atēnu filozofa vārds rakstāms Sokrats.

Iespējams, ka grieķu valodā lietotais uzsvars vārdā kratos (uzsvērta zilbe 'kra vārdos So-kra-tēs, līdzīgi arī Hi-po-kra-tēs) bijis par pamatu garā patskaņa izrunai (un attiecīgi rakstībai) latviešu valodā, taču gramatiska pamatojuma tam nav. Oriģinālvalodā vārds kratos (tulkojumā ‘vara’) tiek izrunāts ar īsu a, tāpēc vārdā Sokrats (līdzīgi arī Hipokrats) nav nekāda pamata lietot garumzīmi.