20. gadsimta 60. gadi vai 20. gadsimta 60-tie gadi?
Jautājums
20. gadsimta 60. gadi vai 20. gadsimta 60-tie gadi?
Atbilde

Pareizi ir 20. gadsimta 60. gadi.

Latviešu valodā ar defisi nepiesaista vārda galotni vai izskaņu, piemēram, 1997. gads, nevis 1997-tais gads. Latviešu valodā kārtas skaitļa apzīmēšanai lieto punktu, piemēram, 1. klase, 19. gs. u. tml. Tāpēc, pierakstot gadu desmitus, nav jāseko angļu vai krievu valodas praksei, bet jāraksta atbilstoši latviešu valodas pareizrakstībai, t. i., 20. gs. 60. gadi, 20. gs. 70. vai 80. gadi.

Avoti
  • Skujiņa, V. Latviešu valoda lietišķajos rakstos. Rīga : Zvaigzne ABC, 1999, 120. lpp.