Re-investēt vai reinvestēt?
Jautājums
Re-investēt vai reinvestēt?
Atbilde

Pareizi ir reinvestēt.

Latviešu valodā citvalodu priedēkļi nav rakstāmi atsevišķi no pārējās vārda daļas, izņēmums nav arī priedēklis re-.

Re- (latīņu re ‘atpakaļ, atkal, pretim’) norāda uz atkārtošanos, atjaunošanos, dotajai pretēju darbību, pretestību, taču neatkarīgi no priedēkļa cilmes latviešu valodā vārdi, kuru sastāvā ir iekļauts priedēklis, rakstāmi bez defises.

Avoti
  • Skujiņa, V. Latīņu un grieķu cilmes vārddaļu vārdnīca. Rīga : Kamene, 1999, 111. lpp.