Ko nozīmē monohroms zīmējums?
Jautājums
Ko nozīmē monohroms zīmējums?
Atbilde
Monohroms zīmējums ir tāds zīmējums, kurā izmantota tikai viena krāsa, iespējams, ar dažādas intensitātes gaišiem un tumšiem plankumiem.
 
Monohrom(isk)s (gr. monochrōmos ‘vienkrāsains’) – ‘vienkrāsains; tāds, kam ir tikai viena krāsa vai arī kas ir melnbalts; tāds, kas izmanto tikai vienu krāsu (piemēram, monohroma glezniecība)’.
 
Avoti
  • Ilustrētā svešvārdu vārdnīca. Sast. I. Andersone u. c. Rīga : Avots, 2005, 485. lpp.