Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, bet bijusī Padomju Savienība?
Jautājums
Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, bet bijusī Padomju Savienība?
Atbilde
Valsts nosaukumā Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika vārds Bijusī rakstāms ar lielo sākumburtu, jo šis vārds ietilpst valsts nosaukumā (tam ir īpašvārda nozīme).

Pēc lielo sākumburtu lietošanas noteikumiem ar lielo sākumburtu rakstāmi visi patstāvīgas nozīmes vārdi valstu nosaukumos un valstu savienību nosaukumos. Ja vārds bijusī neietilpst valsts nosaukumā, tas rakstāms ar mazo sākumburtu.