Kāds ir maģistra un bakalaura saīsinājums?
Jautājums
Kāds ir maģistra un bakalaura saīsinājums?
Atbilde

Maģistra saīsinājums ir Mg., savukārt bakalaura saīsinājums ir Bc.

Saīsinājumi apstiprināti pēc līdzības ar doktora grāda apzīmēšanai lietojamo saīsinājumu Dr.

Avoti