Bergam-Bergmanim vai Bergs-Bergmanim?
Jautājums
Bergam-Bergmanim vai Bergs-Bergmanim?
Atbilde
Pareizi ir Bergam-Bergmanim.

Dubultuzvārds uzskatāms par vienu uzvārdu. Abi uzvārdi, kas veido dubultuzvārdu, ir ar galotni, un lietojumā katra daļa ir lokāma, piemēram, Berga-Bergmaņa, Bergam-Bergmanim. Sieviešu dubultuzvārdos abas daļas lietojamas ar sieviešu dzimtes galotni, un lietojumā arī katra daļa ir lokāma, piemēram, Bergas-Bergmanes, Bergai-Bergmanei.
Lingvistiskās tēmas