Savulaik ļoti izplatīti latviešu valodā bija defissavienojumi. Vai mūsdienās šāda prakse būtu atbalstāma?
Jautājums
Savulaik ļoti izplatīti latviešu valodā bija defissavienojumi. Vai mūsdienās šāda prakse būtu atbalstāma?
Atbilde
Vārdu savienojumus, kas citās valodās tiek rakstīti ar defisi, latviešu valodā parasti raksta vai nu savienojumā ar saikli, piemēram, pieņemšanas-nodošanas akts →pieņemšanas un nodošanas akts, vai darinot salikteni, piemēram, direktors-rīkotājsrīkotājdirektors.
Avoti
  • Skujiņa, V. Latviešu valoda lietišķajos rakstos. Rīga : Zvaigzne ABC, 1999, 119.–120. lpp.