Kā pareizi rakstīt adresi: nominatīvā vai lokatīvā?
Jautājums
Kā pareizi rakstīt adresi: nominatīvā vai lokatīvā?
Atbilde

Pareizi ir abi adrešu pieraksti – gan nominatīvā, gan lokatīvā.

No latviešu valodas sintaktiskā saistījuma viedokļa ieteicama ir lokatīva forma, kas atbild uz jautājumu kur? un akcentē atrašanās vietu, piemēram, Pilsētā, Puķu ielā 11. Savukārt Latvijas Pasts savos paraugos vairāk lieto nominatīvu: Pilsēta, Puķu iela 11. Latvijas Pasta mājaslapā ir abi paraugi. Nominatīvam ir nosaucoša funkcija, bet tā nav pretrunā ar latviešu valodas normu, tāpēc, rakstot adresi, iespējams izmantot abus locījumus. Savukārt iestāžu veidlapu rekvizītu zonā parasti tiek izmantotas nosaucošas vienības nominatīvā.