Ja tiešā runa beidzas ar daudzpunkti, vai pēc tās, norādot uz piebildi, vajag vēl komatu?  

 
Jautājums
Ja tiešā runa beidzas ar daudzpunkti, vai pēc tās, norādot uz piebildi, vajag vēl komatu?  

 
Atbilde
Komats nav vajadzīgs.

A. Blinkenas grāmatā „Latviešu interpunkcija” piemēros, kur tiešā runa beidzas ar daudzpunkti un tad seko piebilde, komats nav likts. Piemēram, „Sievietei ir pārāk īsi svārki…” komentē stiliste. Šādos gadījumos bez daudzpunktes nekāda papildu pieturzīme nav vajadzīga.
Avoti
  • Blinkena, A. Latviešu interpunkcija. Rīga : Zvaigzne ABC, 2009, 392. lpp.
Lingvistiskās tēmas