Kā pareizi izrunāt vārdu kods – ar garo patskani ō vai īso patskani o?
Jautājums
Kā pareizi izrunāt vārdu kods – ar garo patskani ō vai īso patskani o?
Atbilde
Vārds kods izrunājams ar garo patskani ō.

„Latviešu valodas pareizrunas un pareizrakstības vārdnīcā” norādīts, ka vārdu kods izrunā ar stiepto intonāciju [kõds], tātad patskani o izrunā gari.
Avoti
  • Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīca. L. Ceplītis, A. Miķelsone, T. Porīte u. c. Rīga : Avots, 1995, 370. lpp.