Dobs vai dobjš cilindrs?
Jautājums
Dobs vai dobjš cilindrs?
Atbilde
Cilindrs ir dobs.

Dobjš – ‘ļoti zems un ar atbalsi (par skaņu)’. Piemēram, dobjš pērkona dārdiens, dobji soļi. Dobs – ‘tāds, kam tukšs vidus’. Piemēram, dobs stiebrs, dobi ragi.
Avoti
  • Latviešu literārās valodas vārdnīca. 2. sēj. Atb. red. L. Ceplītis. Rīga : Zinātne, 1973, 370. lpp.