Vai vārdam piemetināt ir nozīme ‘piebilst’?
Jautājums
Vai vārdam piemetināt ir nozīme ‘piebilst’?
Atbilde
Vārdam piemetināt ir vairākas nozīmes, no kurām viena ir ‘pateikt (ko), papildinot iepriekš teikto; piebilst’.

Vārda piemetināt primārā nozīme ir tehniskā nozīme, taču tā nav vienīgā.
Avoti
  • Latviešu literārās valodas vārdnīca. 62 sēj. Atb. red. L. Ceplītis. Rīga : Zinātne, 1987, 84. lpp.