Kas ir ekserģija?
Jautājums
Kas ir ekserģija?
Atbilde
Ekserģija (vācu Exergie < lat. ex ārpus + (En)ergie) fiz. – ‘maksimālais darbs, kuru termodinamiskā sistēma var paveikt, atgriezeniski pārejot no esošā stāvokļa līdzsvarā ar apkārtējo vidi’.
Avoti
  • Ilustrētā svešvārdu vārdnīca. Sast. I. Andersone u. c. Rīga : Avots, 2005, 189. lpp.