Kas ir fašīna?
Jautājums
Kas ir fašīna?
Atbilde
Fašīna (vācu Faschine < lat. fascina < fascis ‘saišķis, klūgu saišķis’) – ‘līdz 10 m garš pārsiets zaru, meldru vai salmu kūlis, kas var būt pildīts ar oļiem un akmens šķembām; izmanto hidrotehniskās būvēs, ceļu ierīkošanai purvainā apvidū, fortifikācijā’.
Avoti
  • Ilustrētā svešvārdu vārdnīca. Sast. I. Andersone u. c. Rīga : Avots, 2005, 220. lpp.