Kas ir mūsaina seja?
Jautājums
Kas ir mūsaina seja?
Atbilde
Tā ir seja ar vasarraibumiem.

Mūsains – ‘tāds, kas ir klāts ar vasarraibumiem’.
Avoti
  • Latviešu literārās valodas vārdnīca. 5. sēj. Atb. red. L. Ceplītis. Rīga : Zinātne, 1984, 296. lpp.