Apsargājama vai apsargāta stāvvieta?
Jautājums
Apsargājama vai apsargāta stāvvieta?
Atbilde
Ieteicama vārdkopa apsargāta stāvvieta.

No gramatikas viedokļa abi varianti ir pareizi. Taču jāievēro satura nianses. Apsargājama ir ciešamās kārtas tagadnes divdabis, kas nosauc būtisku pazīmi: šo stāvvietu nepieciešams apsargāt. Apsargāta ir ciešamās kārtas pagātnes divdabis, kas norāda, ka stāvvieta jau tiek apsargāta.