Godātais kungs vai godājamais kungs?
Jautājums
Godātais kungs vai godājamais kungs?
Atbilde
Latviešu valodā cieņas un godājuma izteikšanai vienlīdz lietojamas abas divdabju formas – gan godājamais, gan godātais.

Tomēr nelielu nozīmes niansi var izšķirt: tagadnes divdabja formu (ciešamās kārtas tagadnes divdabis), proti, godājamais, vairāk lieto, uzrunājot pazīstamāku personu (arī bez tiešas personiskās pazīšanās); savukārt ar pagātnes divdabja formu (ciešamās kārtas pagātnes divdabis ar noteikto galotni), proti, godātais, uzrunā tālāku, svešāku, kaut arī ne mazāk godājamu personu.
Avoti
  • Skujiņa, V. Latviešu valoda lietišķajos rakstos. Rīga : Zvaigzne ABC, 1999, 52. lpp.