vai nekā?
Jautājums
vai nekā?
Atbilde
Partikulu lietojums ir atkarīgs no apgalvojuma vai nolieguma.

un nekā ir partikulas, kas tiek lietotas pārākās pakāpēs īpašības vārdu salīdzināšanai ar citu priekšmetu pazīmēm.
Ja teikumā izteikts apgalvojums (iederas saitiņverbs ir), tad lieto nekā: brālis ir garāks nekā māsa.
Ja teikumā izteikts kādas pazīmes noliegums (ir vārdi nav, ne), tad lieto partikulu : brālis nav garāks māsa.
Minētajās salīdzinājuma konstrukcijās nekā un vietā var lietot prievārdu par: brālis ir/nav garāks par māsu.
Avoti
  • Paegle, Dz. Latviešu literārās valodas morfoloģija. I daļa. Rīga : Zinātne, 2003, 61. lpp.
  • Guļevska, D., Miķelsone, A., Porīte, T. Pareizrakstības un pareizrunas rokasgrāmata. Latviešu valoda. Rīga : Avots, 2002, 189. lpp.