Omerta vai klusēšana?
Jautājums
Omerta vai klusēšana?
Atbilde
Svešvārda omerta nozīme ir ‘klusēšanas likums, solidāra klusēšana (mafija)’.
Avoti
  • Ilustrētā svešvārdu vārdnīca. Sast. I. Andersone u. c. Rīga : Avots, 2005, 521. lpp.
Lingvistiskās tēmas